TDC je razvijen u cijelosti unutar tvrtke Mobilisis, a služi za prikupljanje podataka sa raznih senzora / uređaja / sustava / aplikacija,  prijenos podataka u Cloud okruženje i njihovu vizualizaciju unutar web portala.

Senzori korišteni na radionici:

  • 2D LiDAR sensor
  • SensiBLE
  • DecaWave: Indoor Positioning Systems DWM1001 Module

Studentima je prezentiran prijenos podataka preko MQTT protokola korištenjem Node-RED alata te su imali na raspolaganju web aplikaciju unutar koje su kreirali razne „widgete“ na kojima će se prezentirati podaci koji su poslani u Cloud okolinu (podaci u realnom vremenu i razni KPI-i).