Prva radionica je bila namijenjena studentima završnih godina studija koji su od predavača dobili informacije i preporuke za izradu završnih i diplomskih radova te upute za citiranje i referenciranje primjenom stila referenciranja APA.

Korisne materijale sa radionice možete pronaći ovdje:

Druga radionica je bila namijenjena asistentima, odnosno edukaciji mentora koji do sada nisu imali iskustva ili prilike biti mentori na završnim i diplomskim radovima. Radionicu su držali nastavnici sa FOI-ja sa višegodišnjim iskustvom u mentoriranju, te je time prenesena dobra praksa i iskustvo na mlađe generacije. Na radionici su obrađene aktivnosti i faze mentoriranja, te preporuke vezane uz strukturu završnog odnosno diplomskog rada.