Tako smo došli i do ideje o kupnji dva notebook računala, jedno Asus, drugo Apple, kako bismo studentima prema potrebama omogućili posudbu i rad u određenim programima.

Radi se o računalima:

  • laptop ASUS Zenbook UX430UA 14“, Intel Core i5 8250U, 8GB, 256 SSD, Intel HD Graphics.
  • laptop APPLE MacBook Pro 13“, DualCore i5 2.3 GHz, 8GB, 128 SSD, Intel HD Graphics.

Pravila posudbe računala

Pravo na posudbu spomenutih računala imaju svi studenti FOI-ja, a u slučaju više upita za posudbu u istom traženom razdoblju, odabirat ćemo prema pristupu „tko prvi, njegovo/njezino“ ili prema prosudbi razloga posudbe. Kao CPSRK zadržavamo pravo odluke kome ćemo unutar određenih okolnosti i razdoblja posuđivati opremu. Kako biste iskazali svoj interes za posudbom, pošaljite mail na cpsrk@foi.hr i navedite:

  • Ime i prezime, JMBAG, broj mobitela i @foi.hr mail
  • Koje računalo želite
  • Razlog posudbe (određeni projekt, učenje....)
  • Koje programe trebate za rad

U najkraćem mogućem roku, javit ćemo vam se s odgovorom, i ukoliko ćemo biti u mogućnosti posuditi traženo računalo, poslat ćemo vam daljnje upute.

Laptopi

Reguliranje prava i obveza

Posudba opreme regulirana je pripremljenim Izjavama koje će potpisivati student koji zadužuje opremu i predstavnik CPSRK-a. Studenti mogu posuditi računalo najviše na 30 kalendarskih dana u kontinuitetu, a u slučaju prijevremene potrebe za računalima od strane CPSRK-a, student je dužan vratiti iste najviše u roku od 3 dana.

Također, student koji posuđuje opremu morat će jasno navesti razloge posudbe, npr. rad na određenom projektu u sklopu ili van studija, koje programe treba koristiti i slično. Kako računala trenutno nemaju instalirane programe, nastavno na vaše zahtjeve, nastojat ćemo kupiti licence za tražene programe prije posudbe opreme, kako biste mogli u istima raditi.

Zasluge i zahvale

Kao što smo spomenuli, CPSRK omogućuje ovu opciju nastavno na proširenu suradnju s poslodavcima te na kotizacije u sklopu dogovorene suradnje. Najviše bismo zahvalili poduzećima čiji su logotipi istaknuti u našoj rubrici "Poslodavci", ali i mnogim drugim poduzećima čiji će se logotipi vidjeti na stranici Tjedna karijera, kada se ažurira popis za ovogodišnje sudionike.

Nadamo se da ćete na ovaj način još dodatno iskoristiti sve potencijale studija na FOI-ju!