Više o radionici
Voditelji edukacije: doc.dr.sc. Petra Grd (izvođač uz voditeljicu prof.dr.sc. Miroslav Bača)
Ciljani auditorij: Ciljani auditorij su studenti 3. godine preddiplomskog studija Informacijski sustavi i Poslovni sustavi te studenti 1. i 2. godine diplomskog studija informatike na Fakultetu organizacije i informatike
Svrha edukacije: Biometrija se odnosi na automatsko raspoznavanje pojedinaca na temelju njihovih fizičkih i/ili ponašajnih karakteristika. Forenzika uključuje primjenu znanstvenih načela za analizu dokaza s mjesta zločina kako bi rekonstruirali i opisali prošle događaje. Na forenziku je velik utjecaj imao Locardov princip razmjene koji kaže da će počinitelj kaznenog djela donijeti nešto na mjesto zločina i odnijeti nešto s njega, te da se oboje može koristiti kao forenzički dokaz. Na mjestu zločina moguće je pronaći mnoge tragove, a neki od njih su i biometrijske karakteristike kao što su otisak prsta, potpis, glas ili lice. Jedan od glavnih ciljeva forenzičke istrage je povezati dokaz (npr. potpis) s izvorom (određena osoba). Svrha edukacije je pružiti studentima detaljniji uvid u biometrijske metode s naglaskom na korištenje biometrijskih metoda u forenzici. Edukacija osigurava studentima razumijevanje različitih parametara koje treba razmatrati da bi se prepoznali različiti aspekti vezani uz otiske prstiju, šarenicu, prepoznavanje lica i slično, koji bi se mogli primijeniti u kaznenim predmetima koji uključuju korištenje forenzičke biometrije. Svrha edukacije je i kvalitetnije povezivanje studenata zainteresiranih za biometriju i forenziku te razmjena znanja, a samim time i usavršavanje studenata i podizanje njihovih kompetencija.
Nakon uspješnog svladavanja edukacije polaznici će moći: razlikovati biometriju i forenziku; odabrati najprikladniju biometrijsku karakteristiku za dani posao; planirati prikupljanje biometrijskih karakteristika na mjestu zločina; kreirati i prezentirati sustav za forenzičku identifikaciju na temelju odabrane biometrijske karakteristike; argumentirati i prezentirati zaključke donesene forenzičkom analizom; raspravljati o etičkim problemima u forenzici.

Termini: 9., 10., 11. i 16. srpnja 2018. od 10.00 do 14.00 sati u Centru za forenziku, biometriju i privatnost (FOI 2).

Rok za prijavu: 30.6.2018.

Radionica će se održati ako bude prijavljeno najmanje 10 sudionika, dok se može prijaviti maksimalno 20 sudionika. Za sudjelovanje na radionici možete ostvariti i 2 ECTS boda.