Prisustvovanje ovim pripremama je obavezno za sve studente koji ove akademske godine upisuju završni/diplomski rad.

Ukoliko student ne odradi pripremu ne može u sustavu E-radovi rezervirati odabranu temu rada!

Priprema je organizirana u obliku radionice koja je namijenjena studentima treće godine preddiplomskog studija i druge godine diplomskog studija.

Sljedeća radionica održat će se u ponedjeljak 12. veljače 2018. godine s početkom u 16 sati u dvorani 10, FOI1.

Prijave studenata moguće su na sljedećem linku.