Pozivamo studente zainteresirane za stručnu praksu u inozemstvu da se prijave na natječaj.
NOVI rok za online prijave i dostavu prijavne dokumentacije: 20.6.2018.

Najraniji mogući polazak na mobilnost: 
•    Za studente koji su se prijavili do 30.5. najraniji polazak moguć je od 2. srpnja 2018.
•    Za studente koji se prijave na natječaj nakon 30.5.2018. najraniji polazak moguć je od 30. srpnja 2018. (Ovo se odnosi na sve studente čija prijavna dokumentacija bude zaprimljena nakon 30.5.2018., neovisno o datumu online prijave.)

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2019.

Sve informacije objavljene su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja (international@foi.hr).