Više o radionici

Voditelj edukacije: doc. dr. sc. Ivan Malbašić

Ciljani auditorij: Studenti diplomskog studija (svi smjerovi) ili 2. i 3. godine preddiplomskog studija (svi smjerovi)

Svrha edukacije: Razvoj temeljnih te izabranih posebnih menadžerskih i poduzetničkih vještina usmjerenih studentima s potencijalom stvaranja vlastitog poduzeća i/ili upravljanja poduzećem općenito, odnosno općenito postojećim i potencijalnim budućim poduzetnicima

Nakon uspješnog svladavanja edukacije polaznici će moći: razumjeti potrebu kontinuiranog razvijanja menadžerskih vještina za poduzetnike, klasificirati menadžerske vještine i prosuditi primjerenost njihove implementacije u poduzetništvu, ovladati osnovnim menadžerskim vještinama i prepoznati prilike za njihovo unaprjeđenje u vlastitom životu, ovladati posebnim menadžerskim vještinama i povezati ih s temeljnim menadžerskim funkcijama, primijeniti menadžerske vještine u stvaranju ili upravljanju vlastitim poduzetničkim pothvatom

Napomena: za radionice se dobivaju potvrde o uspješnom završetku s potvrdom o prikupljenim ECTS bodovima. Međutim navedeni ECTS bodovi ne pribrajaju se ECTS bodovima ostvarenim kroz redoviti studij (radionice su iz naprednih tema koje nisu pokrivene nastavnim planom i programom, pa se ne mogu pribrajati bodovima za završetak studija 180/120 ECTS)!

Termini: 16:00 do 20:00 sati

  • ponedjeljak 26.02.2018. (dvorana 7, FOI 2)
  • srijeda 28.02.2018. (dvorana 7, FOI 2)
  • četvrtak 01.03.2018. (dvorana 7, FOI 2)
  • utorak 06.03.2018. (dvorana 6, FOI 1)
  • srijeda 07.03.2018. (dvorana 4, FOI 2)
  • četvrtak 08.03.2018. (dvorana 7, FOI 2)

Rok za prijavu: 17. veljače 2018. do 12:00 sati

Prijave kreću te pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju na edukaciji.

Radionica će se održati ako bude prijavljeno najmanje 10 sudionika, dok se može prijaviti maksimalno 20 sudionika. Za uspješno odrađenu radionicu sudionici će dobiti 2 ECTS boda.