Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja objavio je natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018.

Mjesečni iznos stipendije za studente je 500 kuna. Student koji se prijavljuje na natječaj mora biti upisan u redovni studij, a prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja mora biti najmanje 3,25, osim brucošima kojima se u obzir uzima prosjek završnog razreda srednje škole koji mora iznositi minimalno 3,75. Isto kao i učenicima, prihodi kućanstva studenta ne smiju prelaziti 60 posto proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske. Student ne smije biti korisnik stipendije po drugoj osnovi. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija bit će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna, a kandidati moraju biti upisani u poslijediplomski studij te imati prihode kućanstva iste kao i studenti i učenici koji apliciraju za stipendije.

Svi kandidati (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2016./2017.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E) koji se mogu dobiti u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Kandidat može podnijeti prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 22. prosinca 2017. godine na adresu Fonda za stipendiranje, a sve detalje možete provjeriti ovdje. Sretno!