Više o radionici
Voditeljica edukacije: doc.dr.sc. Dijana Plantak Vukovac (izvođač uz voditeljicu doc. dr. sc. Zlatko Stapić)
Ciljani auditorij: studenti preddiplomskog studija Informacijski sustavi/Poslovni sustavi i PITUP te studenti diplomskog studija informatike.
Svrha edukacije: Na radionici će studenti steći teorijska znanja i upoznati se s najnovijim praksama u dizajnu korisničkog iskustva (user experience design, UX design), recentnog smjera u znanstvenoj disciplini interakcija čovjeka i računala (human-computer interaction, HCI). Današnji razvojni inženjeri trebaju razumjeti različite korisničke potrebe, osvijestiti izazove interakcija s kojima se susreće prosječan korisnik (ili korisnik s poteškoćama) neke aplikacije te poznavati tehnike i alate koji omogućuju oblikovanje korisničkih potreba u zahtjeve koji će rezultirati izgradnjom upotrebljive aplikacije koju je ugodno koristiti. Cilj edukacije je naučiti studente da znaju razlikovati, odabrati i primijeniti različite tehnike i metode koje se koriste u dizajnu interaktivnih sustava prije faze programiranja/kodiranja sustava, a temelje se na pristupu orijentiranom korisniku i poboljšanju korisničkog iskustva. Radionica se fokusira na početne i završne faze dizajna programskih proizvoda: identifikaciju i analizu korisničkih potreba, inicijalni dizajn korisničkih sučelja, prototipiranje te vrednovanje korisničkih sučelja.
Nakon uspješnog svladavanja edukacije polaznici će moći: razumjeti pojam korisničkog iskustva i osnovne koncepte discipline interakcija čovjeka i računala; razlikovati vrste korisničkih sučelja i elemente interakcije; identificirati faze procesa dizajna korisničkog iskustva, te ciljeve i principe dizajna; primijeniti tehnike identificiranja korisničkih potreba; razlikovati tehnike analize potreba i dizajna korisničkog iskustva; izraditi različite prototipove pomoću analognih i digitalnih alata za prototipiranje; primijeniti metode vrednovanja korisničkog iskustva; razlikovati metodike dizajna korisničkog iskustva (Lean UX, Agile UX).

Napomena: za radionice se dobivaju potvrde o uspješnom završetku s potvrdom o prikupljenim ECTS bodovima. Međutim navedeni ECTS bodovi ne pribrajaju se ECTS bodovima ostvarenim kroz redoviti studij (radionice su iz naprednih tema koje nisu pokrivene nastavnim planom i programom, pa se ne mogu pribrajati bodovima za završetak studija 180/120 ECTS)!

Termini:

  • petak 06.07.2018. od 09:00 do 13:15,
  • subota 07.07.2018. od 09:00 do 13:15,
  • četvrtak i petak 12. i 13.07.2018. od 15:00 do 20:00
  • subota 14.07.2018. od 09:00 do 14:00.

Rok za prijavu: 30.6.2018.

Radionica će se održati ako bude prijavljeno najmanje 10 sudionika, dok se može prijaviti maksimalno 20 sudionika. Za sudjelovanje na radionici možete ostvariti i 2 ECTS boda.