Opis aktivnosti: Pridružite se radionicama pisanja kvalitetnog životopisa i molbe! Odlučite se za sudjelovanje na radionici na kojoj ćete dobiti informacije i savjete o strategijama traženja posla, kao i o tome zašto je upravo ovaj prvi korak u selekcijskom procesu VAŽAN.

Kako vas ne bi zbunili samo pričom, imat ćete prilike napisati vlastiti primjerak životopisa i molbe! Uz njihovu stručnu pomoć napišite kvalitetnu prijavu za posao kojom ćete ostaviti dobar prvi dojam na poslodavca i kojom ćete si povećati šanse za zaposlenje.


Kontakt osoba:

Sanja Ježić - Viša stručna savjetnica, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri
+385 (42) 302 179 
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Regionalni ured Varaždin
Ul. Ivana Kukuljevića 12
42000 Varaždin