Predavanje će objasniti kako funkcionira sigurnost u modernom svijetu. Razmotrit će se koja je uloga threat intelligence sustava i kako ustrojiti moderni security tim. Poseban naglasak predavanja biti će na izazove sa skalabilnošću. Koji su to problemi ali i mogućnosti koji se pojavljuju pri radu s planetarnim mrežama s milijunima elemenata.

Na predavanju će svoja iskustva podijeliti:

  • Branko Spasojević - Senior Security Engineer at Google. Radi na detekciji i analizi napada. Trenutno se bavi problemima analize malwarea i prikupljanja informacija o naprednim napadačima.
  • Dražen Popović - Security Engineer. U svom radu posvećen je novim načinima otkrivanja prijetnji kroz statističko modeliranje i umjetnu inteligenciju.
  • Domagoj Klasić - Senior Security Engineer at Google i FOI OSS alumni. Radi na razvoju ekspertnih sustava za rano otkrivanje prijetnji i automatsku analizu incidenata.

Uz predavanje u 18:00 sati, Googleov team će odraditi regrutaciju za Google koje će biti u jutarnjim satima na FOI-u. Da bi sudjelovali na događanju, popunite formular na adresi sa traženim podacima. Ako zadovoljavate inicijalne kriterije dobiti ćete informaciju o terminu razgovora.

Rok za slanje CV-a i obrasca je 9. svibanj 2018. godine u 23:00 sati.