U četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, od 10:00 do 16:00 sati, u konferencijskom centru Hotela DUBROVNIK, Ljudevita Gaja 1, 10000 Zagreb, dvorana BAN JELAČIĆ na 1. katu održat će se Proljetni seminar u organizaciji GS1 Croatia.

Na seminaru će, uz edukacijski dio, biti obrađeni i specifični slučajevi iz aktualne svakodnevne prakse, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

  • Integracija fizičkog označavanja za potrebe logistike i pratećih digitalnih zapisa u svrhu optimizacije poslovnih procesa,
  • Osvrt na aktualna rješenja za produkciju i skeniranje sa primjerima,
  • Prikaz aktualnih e-servisa za prikupljanje i sinkronizaciju matičnih podataka te održavanje njihove kvalitete,
  • Početak primjene Uredbe (EU) 2016/2017 (GDPR) o zaštiti osobnih podataka.

Seminar je besplatan za 10 studenata FOI-ja. Putne troštove studenti mogu pokriti ispunjavanjem zahtjeva za odlazak na natjecanja/konferenciju Centra za podršku studentima i razvoj karijera Fakulteta organizacije i informatike, najkasnije dva dana prije odlaska na seminar kako bi se na vrijeme riješili putni nalozi. Naknadno predani zahtjevi za pokrivanje putnih troškova neće se uzimati u obzir.

Zainteresirane studentice i studente molimo da nam s vlastite @foi.hr mail adrese pošaljete svoje Ime i Prezime na cpsrk@foi.hr kako bi vas mogli prijaviti na seminar.

Rok za prijavu je 30. svibnja do 12:00 sati.

GS1 Youtube
GS1 LinkedIn