Neprestani napredak tehnologije, novi online načini poslovanja i velika prisutnosti Facebook oglasa u trenutnim marketinškim trendovima javili su potrebu za dodatnim pravovremenim metrikama i brzim načinima izvještavanja.

Razvoj Google D
ata Studio konektora omogućio je povezivanje svih podataka u realnom vremenu te njihovo pravovremeno ažuriranje kako bi se postiglo interaktivno izvještavanje za interne i eksterne korisnike. Uvid u statistike po kampanjama, uvid u interakciju sa web stranicom korisnika, angažman korisnika sa oglasima, statistike o broju pratitelja i informacije o njihovoj dobi, spolu i uređajima koje koriste samo su neke od opcija koje su dostupne razvojem Arboninog konektora.

Arbonini stručnjaci prilagođavaju se zahtjevima modernog tržišta i potrebi za stalnim unapređivanjima načina poslovanja koji će povećati učinkovitost te su omogućili da potpuno besplatno i bez određenog perioda korištenja svatko ima priliku isprobati konektor i upoznati se sa svim prednostima njegovog korištenja! Google Data Studio odobren je od strane Google i Facebook-a te je svima javno dostupan u galeriji konektora. Na ovaj način Arbona je postala dio male zajednice koja broji oko 60 Google partnera u svijetu koji svakodnevno razvijaju nove konektore.

Zajedničkim snagama, željom za učenjem i inspiracijom za nove projekte uspješna suradnja FOI-ja i Arbone nastavlja se i dalje.

"Sam početak izrade konektora za Google Data Studio je bio poprilično zahtjevan, no vjerujem da je svaki početak težak. Susreo sam se s mnogo novih pojmova i situacija u koje sam morao uložiti dosta rada i volje. Nisam dosad imao iskustva s takvim tipom projekta te su moja očekivanja bila da će to sve biti jednostavnije. Uz pomoć kolega iz Arbone napravili smo prvi korak, te nakon toga je sve išlo svojim tempom s manjim preprekama. Uloženo vrijeme i trud su se na kraju isplatili te su konektori odobreni i objavljeni na platformi Google Data Studio te dostupni svima." – Kevin Bogdan, student FOI-ja