Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru na National Cheng Kung University.

Rok za prijave: 14. rujna 2018.

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru na University of New Mexico.

Rok za prijave: 7. rujna 2018.

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru na University of Cincinnati.

Rok za prijave: 7. rujna 2018.

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru na Universidade Federal do Paraná.

Rok za prijave: 7. rujna 2018.

Za dodatne informacije kao i moguće promjene, posjetite službene web stranice Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivamo zainteresirane studente da se jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja – osobno na FOI 1, 1. kat, kabinet 56 ili mailom na international@foi.hr.