Bangkok Business Challenge osnovano je 2002. godine, a od 2011. godine svi predani poslovni planovi ocjenjuju se ne samo ekonomskom ispravnošću već i koliko utječu na društbene i ekološke probleme.

Faze natjecanja

  1. Prijava

Online prijave kreću od 22. listopada 2019. godine od 9:00 sati (Bangkok vremenska zona). Timovi se mogu prijaviti putem linka do 5. prosinca 2019. godine u 23:59 (Bangkok vremenska zona).

  1. Prvi krug

Timovi moraju predati „Pitch Deck“ prema predlošku na linku kojim pokrivaju sve tražene teme do 5. prosinca 2019. Sve dodatne izmjene mogu biti uređene do isteka roka za prijavu, a zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir.

Youtube poveznica na „Pitch“ u trajanju manjem od minute mora biti predana uz „Pitch Deck“. Iako opcionalna, vizualno i verbalno će pomoći sucima prilikom ocjenjivanja.

Najboljih 19 timova nastavit će do polufinalnog kruga u Bangkoku. Uz navedeno, najboljih 6 timova koji predstavljaju akademske institucije na Tajlandu natjecat će se u zasebnom dijelu („Thailand track“), a pobjednik će se pridružiti ostalim timovima što čini ukupno 20 timova polufinalista

  1. „Thailand track“ – 20. veljače 2020. godine

Uvjeti faze su slanje .pdf datoteke sa cjelokupnim poslovnim planom do 1. veljače 2019. godine. 

  1. SSA Network Coaching

Ova faza svim polufinalnim timovima omogućava uvježbavanje finalne prezentacije, primanje povratnih dojmova i upoznavanje sa mjestom i opremom koja će se koristiti u polufinalnom krugu.

Timovi će dobiti usmene i pismene povratne informacije od iskusnih poduzetnika, investitora i profesionalaca iz Sasin Alumni Association mreže ljudi. Ovi rezultati neće biti uključeni u natjecanje.

  1. 60-second pitch

20 timova prolazi do polufnala gdje će biti nasumično raspoređeni u četiri skupine.

Pravila za prijavu

Prijaviti se mogu projekti koji žele prikupiti vanjski kapital te moraju uključivati cjelokupni poslovni koncept (implementaciju i financijsku projekciju). Poduhvati koji su već ostvarili prihod ili određeni vanjski kapital prije tekuće akademske godine neće se uzimati u obzir. Poduhvati koji uključuju otkup, proširenje ili razvoj postojećeg poslovanja neće se uzimati u obzir.

Minimalna veličina pothvata, u smislu zahtjeva za financiranjem, mora biti 500 000 USD.

Prijaviti se mogu samo redovni i izvanredni studenti preddiplomskih studija ili diplomskih studija.

Tim se može sastojati od dvije do pet osoba, a najmanje polovica studenata mora biti sa institucije u kojoj studiraju. Ostatak tima mogu biti studenti različitih institucija.

U timu može biti maksimalno jedna osoba koja nije student. Član koji nije student mora biti relevantna osoba kao npr. alumni.

Detaljne informacije o pravilima za prijavu, zahtjevima za „Pitch Deck“, poslovni plan, prezentacije projekata i fazama natjecanja pročitajte na poveznici.

Zainteresirane studente koji zadovoljavaju tražene uvjete natjecanja molimo da se jave uz opise svojih ideja na cpsrk@foi.hr za potencijalni odlazak u Bangkok.