Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) organizacijska je jedinica Fakulteta organizacije i informatike (FOI) čija je primarna misija razvijati i nuditi lepezu aktivnosti namijenjenih studentskoj populaciji te širiti pozitivan stav i proaktivan pristup studiranju. CPSRK aktivno radi na poboljšanju kvalitete cjelokupnog iskustva studiranja za studente i studentice FOI-ja na način da ih podržava, motivira i karijerno usmjerava. Svojim aktivnostima pomaže im kako bi se uspješno nosili s akademskim izazovima, napredovali kroz studij i počeli graditi svoju karijeru već tijekom studentskih dana.

Novi CPSRK tim

Aktivnosti

  • Podržavanje studentskih inicijativa i natjecanja
  • Organizacija karijernih događanja (Tjedan karijera)
  • Povezivanje i suradnja s poslodavcima i alumnijima
  • Administracija i provedba stručne studentske prakse
  • Informiranje o prilikama
  • Studentsko savjetovanje i podrška tijekom studija
  • Planiranje i razvoj karijere

Osim što je žarišna točka za pronalazak i razvoj studentskih potencijala, te za sveobuhvatnu podršku studentima, CPSRK je mnogo više od toga. Centar uspostavlja i njeguje vrijedne suradnje s kvalitetnim poduzećima, što ne samo da koristi studentima pri širenju izbora za stručnu praksu, ili pri izboru prvog poslodavca i lakšem pronalasku posla, već koristi i poslodavcima u pronalasku profesionalnih kadrova za razvoj svog poslovanja.

CPSRK je studentski prijatelj i suputnik te vrijedan suradnik svakoj tvrtki. Samo neke od stalnih aktivnosti Centra odnose se na edukativne radionice, razmjene vještina, asistenciju pri provođenju studentske prakse, razvijanje i podržavanje studentskih projekata i inicijativa, promoviranje (inter)nacionalnih prilika te povezivanje s poslodavcima i alumnijima putem predavanja, posjeta, karijernih događanja i drugih oblika suradnji.

Moglo bi se reći da je CPSRK tampon zona između studenata, poslodavaca, diplomanata i cjelokupne akademske zajednice. Svojim radom nastoji ublažiti razlike, istaknuti sličnosti, balansirati te uspješno povezivati sve od spomenutih učesnika.

Stari CPSRK tim

 

Vrata Centra otvorena su svima, a najviše studentima i studenticama kojima je potrebna podrška i usmjerenje, jednako kao i onima koji se žele uključiti u rad Centra ili ostvariti određeni vid suradnje.

Europski primjer dobre prakse

Sve spomenute aktivnosti prepoznate su, ne samo od drugih visokih učilišta u Hrvatskoj kojima je CPSRK mentor u osnivanju karijernih centara, već i od strane Europske komisije u sklopu provedbe projekta University-Business Cooperation. Naime, u sklopu spomenutog projekta, kojem je cilj pružiti sveobuhvatniji i ažurniji uvid u stanje suradnje između poslovnog i akademskog sektora u Europi, odabrano je 40-ak primjera dobre prakse na razini cijele Europe. Primjer CPSRK-a se tako našao u društvu drugih pozivnih primjera renomiranih europskih obrazovnih institucija, istraživačkih centara i kompanija.

Primjeri svih dobrih praksi dostpni su na web stranici projekta, a izvještaj o CPSRK-u može se preuzeti putem sljedeće poveznice.

Zaposlenici Centra

Amalija Koren, univ. spec. polit
Stručna suradnica
Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
Voditeljica Centra
Zoran Tanasić, mag. inf.
Stručni suradnik
Romina Kućar, mag. oec.
Stručna suradnica