Dodjeljujemo CPSRK stipendiju u iznosu od 1.000,00 EUR! Prijavi se već danas!

Izvannastavne aktivnosti obilježile su tvoju 2023. godinu? Prijavi se i osvoji CPSRK stipendiju!

Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) daje ti priliku za osvajanje mjesečne stipendije u iznosu od 100 EUR za razdoblje od 10 mjeseci koja će se dodijeliti na temelju izvannastavnih aktivnosti za vrijeme studija.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti prijediplomskih i diplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike.

KOJI SU KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE?

Uključenost u CPSRK aktivnosti
Posjete poduzećima,radionice i predavanja od strane poslodavaca, sudjelovanje na Tjednu karijera 2023., karijerne i akademske radionice, sudjelovanje u WBL-u, sudjelovanje u pilotu stručne prakse, Workshop Days-ima itd.

Druge izvannastavne aktivnosti i postignuća
Sudjelovanje u radu studentskih udruga/organizacija, sudjelovanje u radu udruga/organizacija izvan fakulteta, sudjelovanje/uspjeh na domaćim i/ili međunarodnim natjecanjima, sudjelovanje u stručnim projektima i/ili ljetnim školama, suradnja s nastavnicima (demonstrature, zajednički projekti i sl.), objavljen znanstveni/stručni rad i/ili sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama, volonterski rad, sudjelovanje u programima mobilnosti itd.

Redovitost u studiranju i prosjek ocjena
Molimo da u prijavi navedeš informacije o prosjeku ocjena i redovitosti u studiju.

Socio-ekonomske prilike
Molimo da navedeš ukoliko pripadaš nekoj od podzastupljenih ili ranjivih skupina u visokom obrazovanju.

Obavezan i najvažniji kriterij je uključenost u CPSRK aktivnosti, dok su ostali proizvoljni.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji ne primaju stipendiju iz nekih drugih izvora.

KAKO SE PRIJAVITI?
Klikom na gumb “Prijava” otvara se prijavna forma putem koje ćeš nam obrazložiti zašto baš ti zaslužuješ stipendiju navodeći sve svoje aktivnosti (uz kratak opis istih) i ostale tražene elemente prema prethodno navedenim kriterijima (između ostalog, potrebno je navesti prosjek ocjena, no prijepis ocjena nije potrebno prilagati).

Napomena: CPSRK može naknadno tražiti dokaze za pojedine aktivnosti (potvrde o sudjelovanju u aktivnostima i sl., prijepis ocjena, dokaze za određene navedene socio-ekonomske prilike i sl.).

POSTUPAK PRIJAVE
Prijave se zaprimaju do 31. siječnja 2024. godine do 00:00 sati putem CPSRK aplikacije.
Zaprimljene prijave bit će rangirane prema navedenim kriterijima te će prijavljeni studenti biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

ISPLATA STIPENDIJE
Student/ica koji/a ostvari pravo na stipendiju i koji/a prihvati CPSRK stipendiju, potpisuje Ugovor o stipendiranju. Isplata stipendije vrši se u dvije rate i to za:

  • zimski semestar – isplata u veljači 2024.
  • ljetni semestar – isplata u srpnju 2024.

Sretno svima!

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.