Ciklus radionica UX/UI dizajna

Primjenjujući modele učenja kroz rad (eng. Work based learning), Centar za podršku studentima i razvoj karijera u ovom semestru organizira set radionica na temu UX/UI dizajna, jedne od najtraženijih vještina na tržištu rada, posebice u IT industriji. Radi se o aktivnosti u sklopu provedbe višemilijunskog projekta Study4Career, koji u fokus stavlja nastavne i nenastavne aktivnosti FOI-jevih studenata u suradnji s poslodavcima. Kroz ovaj ciklus od pet radionica, a uz mentorstvo stručnjaka iz FOI-jevih partnerskih tvrtki, studenti će izraditi prototipe aplikacije za lakšu komunikaciju roditelja i odgajatelja u dječjim vrtićima.


Do sada su u okviru ovog ciklusa radionica održane ukupno četiri, prilikom kojih su mentori iz poduzeća SHAPE (Domagoj Cerovečki – UX/UI dizajner), Infinum (Nina Jelić – Product Strategist i Petra Grubišić – UX/UI dizajnerica) i Asyc Labs (Antonela Jedvaj i Iris Kodelja – Digital Designer) te FIVE (Lana Banek i Branimir Balogović – Junior Product Designer) podijelili sa studentima svoja znanja i iskustva vezana uz posao dizajnera u spomenutim tvrtkama. Prva radionica poslužila je kao sjajan uvod u temu UX/UI dizajna i naglasak stavila na ‘User persona’ i ‘Story template’ teme, dok se druga radionica bavila informacijskom arhitekturom, flowchartovima i analizom konkurencije. Treću radionicu stručnjaci su posvetili principima, praksama i pravilima kojima se svaki UX/UI dizajner mora voditi (boje, tipografija, raspored elemenata, ikone & ilustracije, fotografija), nakon čega su i studenti krenuli raditi na prototipima svojih rješenja za aplikacije u alatu Figma, koji se danas u svijetu UX/UI dizajna najčešće koristi. Interes za radionice, u koje je od strane nastavnika FOI-ja uključena docentica dr. sc. Katarina Pažur Aničić s FOI-ja, bio je iznimno velik, a priliku je dobilo 30 studenata koji rade u timovima kako bi zajedno izradili prototip aplikacije za dječje vrtiće s ciljem da omoguće lakšu komunikaciju između roditelja i odgajatelja. Prije same prezentacije prototipa organizirane su i mentorske konzultacije na kojima studenti od iskusnih dizajnera iz mentorskih poduzeća mogu dobiti povratne informacije kako svoje prototipe unaprijediti i učiniti još funkcionalnijima. Svoja će studentska rješenja prezentirati pred stručnjacima iz partnerskih tvrtki 15. prosinca 2022., na što će dobiti i direktne povratne informacije i evaluaciju istih. Ovakvi studentski projekti FOI-jevih studenata imaju i mogućnost stvarne primjene na komercijalnom tržištu, pa su samim time i ovakvi zadaci puno zahtjevniji.


Važno je spomenuti i to da svaku radionicu, koja je interaktivnog tipa, prate i neformalna druženja s mentorima, a sve s ciljem kako bi se studenti pobliže upoznali, saznali više o prilikama za odrađivanje praksi, pripravništva i drugih prilika koje poduzeća nude.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.