Održan je kick off projekta Study4Career2

Podsjetimo, ovim se projektom ukupne vrijednosti 3.939.784,99 kuna želi doprinijeti sveobuhvatnom ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike (FOI) te pridonijeti povećanju njihove dugoročne konkurentnosti na tržištu rada, što će se postići kroz unaprjeđenje kvalitete postojećih i razvoj novog modela stručne prakse i modela učenja kroz rad te provedbu stručne prakse i unapređenje rada FOI-jevog Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

U okviru projekta radi se na razvoju novog modela stručne prakse za preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi (PDS IPS), zatim na unapređenju postojećih modela stručne prakse na diplomskom studiju Ekonomika poduzetništva (DS EP) te preddiplomskom stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP), kao i kontinuiranoj provedbi nastavnih i izvannastavnih aktivnosti studenata u suradnji s poslodavcima. Projektni tim radi i na procesu stručnih usavršavanja studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, unapređenju rada CPSRK-a, a u konačnici i samoj provedbi stručne prakse studenata na FOI-ju.

Kick off je bio prilika za predstavljanje rada članova radnih skupina, ali i rezime do sad provedenih aktivnosti unutar projekta.

s4ckick1

U proteklih sedam mjeseci provedeno je niz aktivnosti sa studentima i poslodavcima, od kojih su prikupljene povratne informacije za potrebe razvijanja novog modela stručne prakse, intenzivno se radilo na definiranju skupova ishoda učenja i postupaka za vrednovanje, revidirani su pravilnici i procedure te je provedeno istraživanje o stručnoj praksi i zapošljivosti diplomanata za potrebe unapređenja postojećih modela stručne praske. Projektni tim je proveo istraživanje o stručnoj praksi i zapošljivosti diplomanata koji su upisali FOI 2005. godine, planira se provesti istraživanje i među studentima godinu i pet godina nakon završetka studija, a nakon toga će se istraživanja nastaviti kontinuirano provoditi.

Započeta je i nabava računalne opreme za rad studenata na projektima, a održana je i radionica za nastavnike na temu učenja temeljenog na radu (eng. Work based learning model). CPSRK tim je proveo niz aktivnosti za karijerno savjetovanje studenata, a s dijelom studenata organiziran je i proveden pilot stručne prakse na preddiplomskom studiju IPS.

Kroz projekt planirano je unaprjeđenje CPSRK-a te je u tijeku razvoj inovativne aplikacije za studente koja će im omogućiti lakše pretraživanje prilika (npr. prakse, stipendije, natjecanja, poslovi), praćenje i prezentaciju projekata i aktivnosti u kojima su sudjelovali te jednostavnije međusobno povezivanje studenata i poslodavaca. Također, započeta je i izrada nove, modernije web stranice CPSRK-a, na kojoj će biti sadržane sve informacije. U procesu unaprjeđenja aktivnu ulogu ima projektni partner Northwest Agency koji izrađuje aplikaciju i web stranicu.

s4ckick2

Partneri iz Northwesta i TPV-a, aktivno su uključeni u provedbu pilota stručne prakse te su tijekom prethodnog razdoblja mentorirali 6 studenata koji su kroz rad na temama završnih radova stekli uvid u njihovo funkcioniranje.

Važno je napomenuti da će u aktivnosti projekta biti uključeno 35-ero pripadnika nastavnog i nenastavnog osoblja, čak 415 studenata koji će obaviti svoju stručnu praksu, njih 500 će ih sudjelovati u projektnim aktivnostima, dok će ih 70-ero biti uključeno u provedbu modela učenja kroz rad.

U narednim mjesecima projektni tim će raditi na razvoju modela i pilotiranju stručne prakse (PDS IPS), uvođenju modela učenja kroz rad, provođenju akademskih i karijernih radionica za studente, razvoju i unapređenju sustava za stručnu praksu, izradi informacijskog sustava za potporu aktivnostima CPSRK-a te stručnom usavršavanju nastavnika.

Do završetka projekta, u planu je izrada i tiskanje nekoliko publikacija za studente i za poslodavce vezano uz obavljanje stručne prakse, zatim za razvoj karijernih centara na visokim učilištima te priručnik za provođenje modela učenja kroz rad.

Više o projektu možete saznati ovdje.

Fotogalerija

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.