Posjet poduzećima – Infinum & CROZ

I u ovom semestru nastavili smo suradnju s poduzećima Infinum i CROZ u provedbi modela učenja kroz rad (eng. Work Based Learning) (WBL) u okviru projekta Study4Career. U sklopu kolegija Upravljanje informatičkim uslugama studenti su kroz cijeli semestar surađivali sa zaposlenicima poduzeća koji su zadali projektni zadatak, te su uz kontinuiranu komunikaciju i povratne informacije stručnjaka iz prakse radili na izradi prototipa mobilnih i web aplikacija.

Na kraju semestra studenti su prezentirali finalne prototipe aplikacija u sklopu posjete zagrebačkom uredu Infinuma održane 2. lipnja 2022., odnosno zagrebačkom uredu CROZ-a 7. lipnja 2022. godine. Uz same obrane projekata, studenti su imali priliku saznati više o radu poduzeća, dobiti uvid u radnu atmosferu poduzeća te u neformalnoj atmosferi razgovarati sa zaposlenicima poduzeća koji su rado podijelili svoja znanja i iskustva sa studentima. 

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.