Studijski posjet Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

U sklopu EU projekta Study4Career, šestero studenata FOI-ja je u pratnji nastavnika Fakulteta, u kolovozu (21.–26.8.) posjetilo grad Beograd i partnerski fakultet FON u sklopu organizirane ljetne škole FON Summer school 2022 – Unleash management skills in digital & dana-driven business.

U organizaciji Centar za podršku studentima i razvoj karijera i Ureda za međunarodnu organizirano je studijsko putovanje na partnerski Fakultet organizacionih nauka FON, Sveučilište u Beogradu. Radi se o fakultetu s kojim FOI već godinama vrlo uspješno surađuje. Cilj ovog posjeta bio je razmijeniti znanje, iskustvo, vještine i primjere dobre prakse na temu projektnih, nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Uz navedeno, asistentice Ivana Fojs, mag. oec. I dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec održale su pozvano predavanje u sklopu organizirane ljetne škole kao gosti predavači na temu Contemporary Financial Management in the Banking Sector (dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec) i Business Models and Design (Ivana Fojs, mag. oec.) uz predavače s gostujućeg fakulteta te pozvane predavače iz prakse.

“Imali smo priliku saznati nešto novo i unaprijediti trenutno znanje iz poslovnog svijeta u 6 dana intenzivnog programa u Beogradu. Također smo upoznali sjeverni dio Srbije i razne kulture na ovoj multinacionalnoj ljetnoj školi.” – Sudionik programa u studentskoj ulozi, Eugen Petošić.

U sklopu ljetne škole studenti su predstavili aktivnosti FOI-a te sve mogućnosti, nastavne i izvannastavne, koje su omogućene studiranjem na istom te sudjelovali na organiziranim predavanjima (Contemporary Financial Management in the Banking Sector; Open dana Decision Making; Marketing and Sales Strategy in Banking; Management Skills – How to write a CV in the big dana era; Big Dana Technology; Business Models and Design; Management Skills – Delivering Business Solution) i radionicama (Designing Dana-Informed Banking Products Sales Strategies; Case Study: Marketing and Sales Strategy in Banking; Business Etiquette During Interviews and Cocktails). Na navedenim predavanjima studenti su imali prilike slušati o novim trendovima u bankarstvu, kako postaviti dobar poslovni plan, kako se pripremiti za prezentaciju te kako sebe predstaviti na tržištu rada. Cilj škole je bio studente upoznati s novim zadnjima i vještinama u području digitalne transformacije u bankarskom sektoru, koje su u konačnici trebali primijeniti u izradi svojih rješenja na dan zadatak. Zadnji dan posjeta prezentirali su svoja rješenja te je napravljena evaluacija njihovih radova i podijeljeni su certifikati.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.