FINA raspisuje natječaj za stipendiranje studenata!

Iako najpoznatija po poslovnicama, platnom prometu i ovrhama, Fina je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radi u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaraju unutar vlastitih razvojnih timova.

Od drugih se razlikuju po tome što koriste različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćena i međusobno povezana na jednome mjestu. Njihov IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje do 10 studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000,00 kuna neto.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. upisuju prvu godinu preddiplomskog studija (brucoši) na sljedećim fakultetima:

 • Veleučilište u Virovitici: stručni studij Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo;
 • Veleučilište u Bjelovaru: stručni studij Računarstvo;
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu: studij Računarstva;
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku: studij Računarstva (Programsko inženjerstvo i Računalno inženjerstvo);
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu;
 • Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu: sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi i stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju;
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu: sveučilišni studij matematike;
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu: Odjel za matematiku;
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu: studij Informatike, Računarstva;
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu: sveučilišni studij Računarstvo, Elektrotehnika i tehnologija, stručni studij Računarstvo;
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku: studij fizike i informatike;
 • Veleučilište Požega: Stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo
 • Veleučilište Šibenik: Poslovna informatika i informatički menadžment.

Kriteriji koji će se uzeti u obzir pri procjeni kandidata za sudjelovanje u selekcijskom postupku:

 • prosjek ocjena četverogodišnjeg školovanja i rezultati državne mature
 • procjena motivacijskog pisma

Uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade, dodatno obrazovanje te socijalni status.

Što treba sadržavati prijava?

 • motivacijsko pismo koje sadrži i osobne podatke kandidata
 • potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2021./2022.
 • prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom četverogodišnjeg školovanja
 • izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
 • fakultativno potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju
 • fakultativno potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 30.06.2021. godine)

Koje su obveze stipendista?

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju
 • redovno izvršavanje obveza na fakultetu
 • davanje suglasnosti matičnoj visokoškolskoj ustanovi da može dostavljati stipenditoru podatke o statusu stipendista na studiju, kao i rezultate koje stipendist postiže na nastavi, ispitima, kolokvijima i vannastavnim aktivnostima

Kako će se birati stipendisti?

 • kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nude?

 • mjesečnu stipendiju u iznosu od 3.000,00 kuna neto u trajanju od 12 mjeseci
 • mogućnost obavljanja studentske stručne prakse
 • nakon isteka Ugovora o stipendiranju u trajanju od 12 mjeseci, stipenditor može stipendistu ponuditi nastavak stipendiranja u istom iznosu do kraja školovanja

Kako se prijaviti?

Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 31. kolovoza 2021. godine na mail adresu stipendija@fina.hr!

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.