Međunarodna ljetna i zimska škola Sveučilišta u Alcali

Sudjelovanjem u ovoj ljetnoj ili zimskoj školi, studenti imaju priliku steći iskustvo rada i učenja u međunarodnim timovima, širiti mrežu kontakata, razvijati se na osobnoj i akademskoj razini, poboljšati engleski i španjolski jezik, slušati zanimljive predmete i upoznati inovativne tehnike učenja u virtualnom svijetu.

Trenutno su dostupne informacijama o predmetima koji će se izvoditi u sklopu ljetne škole, a izdvajamo one koji bi mogli bili zanimljivi studentima FOI-ja:

 • Information technologies and electronic commerce (6 ECTS)
 • Value creation: building brands, creating business (6 ECTS)
 • Practical management of digital marketing projects (6 ECTS)
 • MATLAB Fundamentals (3 ECTS)
 • The business model canvas in practice (6 ECTS)
 • Entrepreneurship skills course (3 ECTS)
 • Development of management skills (6 ECTS)
 • Leadership and coaching (6 ECTS)
 • The human rights-based approach (3 ECTS)
 • Spanish applied to business (6 ECTS)
 • English course level B (6 ECTS)
 • English course level C (6 ECTS)

Nakon uspješnog završetka škole, polaznici će dobiti certifikat sudjelovanja te prijepis ocjena sa stečenim ECTS bodovima.

Cijena za student FOI-ja iznosi 175 EUR za predmete koji nose 6 ECTS-a, odnosno 85 EUR za predmete koji nose 3 ECTS-a. Ovisno o interesu studenata, moguće je sufinanciranje od strane FOI-ja.

Više informacija potražite na službenoj web stranici škole te na informativnom letku.

Sve zainteresirane molimo da se jave na international@foi.unizg.hr za više informacija.

Kontakt

Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja

e-mail: international@foi.unizg.hr

tel: 042 390 826

FOLLOW US! 

Facebook & Instagram @foivzinternational

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.