Odluka o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te student ne dostavlja dokumentaciju, već Ministarstvo samo prikuplja podatke od visokih učilišta i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te kontaktira studente preko elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Prije samog kreiranja rang-lista studenti imaju određeno vrijeme za provjeru podataka na ovoj internetskoj stranici.

Projekt „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“ provodi se u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. te se ukupno dodjeljuje 3.400 stipendija godišnje.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.