Poziv za posudbu Apple Macbook Air računala

Pravo na posudbu prijenosnog računala imaju sve osobe koje imaju status redovitog ili izvanrednog studenta na FOI-ju, bez obzira na godinu i smjer studija, a u svrhu izvršavanja nastavnih obaveza, rada na projektnim zadacima u nastavi i izvannastavnim fakultetskim aktivnostima. Računala se posuđuju najkasnije do početka zimskog semestra 2021./2020., a STUDENTI IH MOGU KORISTITI NA FAKULTETU I KOD KUĆE.

Prilikom odobravanja posudbe prijenosnog računala studentima u obzir će se uzimati iskazana motivacija za korištenje Apple Macbook Air računala.

Svoj iskaz interesa za posudbu raspoloživih prijenosnih računala u okviru ovog poziva, studenti mogu ostvariti najkasnije do ponedjeljka, 7. lipnja  2021. godine do 12:00 sati ispunjavanjem obrasca!

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.