Prijavi se na studentsko natjecanje APIS IT-a

Što su AEOI (Automatic Exchange of Information) sustavi?

Sustavi za automatsku razmjenu podataka omogućuju razmjenu podataka u području oporezivanja koje je još uvijek u velikoj mjeri nacionalno pitanje. Ciljevi sustava za automatsku razmjenu podataka su orijentirani prema većoj poreznoj transparentnosti, eliminiranju prekograničnih poreznih prijevara, boljoj dostupnosti podataka i kvalitetnijoj suradnji između država članica. Automatska razmjena podataka predstavlja sustavnu dostavu unaprijed određenih informacija drugim državama članicama temeljem zajedničkih standarda i u definiranim redovitim vremenskim intervalima.

Što je DAC?

DAC (Directive on Administrative Cooperation) je Direktiva Vijeća o administrativnoj suradnji u području izravnog oporezivanja koja obvezuje države članice EU na razmjenu određenih podataka iz područja oporezivanja za definirana razdoblja.

Trenutno je u razvoju DAC6 sustav koji bi Poreznoj upravi trebao omogućiti prikupljanje i slanje podataka o prekograničnim aranžmanima definiranim u Direktivi 2018/822/EU. Sustav se može podijeliti na dvije glavne komponente.

Od čega se sastoji DAC6 sustav?

graf

Sustav ima dvije komponente. Prva komponenta, koja je već u razvoju, omogućuje zaprimanje podataka o prekograničnim aranžmanima na nacionalnoj strani, od hrvatskih poreznih obveznika te slanje tih podataka prema centralnom direktoriju Europske komisije. Ova komponenta će korisnicima biti izložena kroz sustav e-Porezna i biti će dostupna svima koji imaju pristup e-Poreznoj.

Druga komponenta DAC6 sustava trebala bi omogućiti preuzimanje podataka iz centralnog direktorija Europske komisije koji se odnose na hrvatske porezne obveznike, a koji će biti prikupljeni u drugim državama koje sudjeluju u razmjeni. Razvoj druge komponente je planiran za jesen. 

Što od vas očekujemo?

Od vas očekujemo da osmislite drugu komponentu DAC6 sustava, preuzimanje i pregled podataka. Cjeloviti prijedlog rješenja, trebao bi obuhvatiti definiranje funkcionalnosti sustava, prepoznavanje i specificiranje mogućih slučajeva korištenja (Use Case model i specifikacija) te izradu prototipa aplikacije u alatu/tehnologiji po izboru.

Cilj natjecanja

Cilj ovog natjecanja je da se upoznate s poslovnom podlogom i svrhom DAC6 sustava, značenjem podataka koji su predmet ove razmjene te da temeljem toga, uz našu pomoć i savjete izradite svoj prijedlog rješenja.

Tijekom izrade rješenja za sva pitanja i savjete na raspolaganju će vam biti mentori iz APIS IT-a.

Tijek natjecanja

Prijave započinju 8. lipnja. 2020. i zaprimaju se do 12. lipnja. 2020. na e-mail natjecanje@apis-it.hr

Prijaviti se može maksimalno 7 timova. U slučaju prijave više od 7 timova prednost imaju timovi koji su se ranije prijavili. Timovi moraju imati 3 do 4 člana. Za prijavu tima, dovoljno je da jedan član tima pošalje podatke o ostalim članovima. Podaci o članovim moraju sadržavati ime i prezime člana te godinu studija i smjer. Nepotpune i netočne prijave neće se razmatrati.

natjecanje

Nakon završetka prijava, u planu je održavanje dva kruga radionicama s timovima. U prvoj radionici mentori iz APIS IT-a će detaljnije predstaviti zadatak, DAC6 sustav te dostupne materijale (.xsd sheme, predloške dokumentacije, prvu komponentu DAC6 sustava…).

Na drugoj radionici studenti će moći pokazati što su do tada pripremili te od mentora iz APIS IT-a dobiti povratnu informaciju i savjete za finalizaciju rješenja. 

Sva komunikacija između natjecatelja i njihovih mentora odvijat će se putem platforme MS Teams i e-maila.

Rok za predaju rješenja je 31. srpnja 2020. Objava finalista će se održati 6. kolovoza 2020., a uručivanje nagrada i proglašenje pobjednika 11. kolovoza 2020. godine.

Zašto se prijaviti?

Osim što možete osvojiti vrijedne nagrade, imate priliku steći vrijedno iskustvo u radu na analizi, dizajnu i razvoju velikih EU sustava koje koriste sve države članice EU.

Oni najbolji dobiti će priliku za nastavak suradnje kroz studentski posao ili praksu i tako svoje ideje i prijedloge primijeniti u implementaciji novog DAC6 sustava te ostalih kompleksnih IT sustava državne uprave.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.