Prijavi se za stipendiju Hrvatske Lutrije

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB – 27905228158, (u daljnjem tekstu: Organizator) u suradnji s  Fakultetom Elektrotehnike i Računarstva (u daljnjem tekstu FER), Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu PMF), Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu (u daljnjem tekstu FOI), Visokim učilištem Algebra (u daljnjem tekstu Algebra) i Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu FPZ) objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

 

PRAVO SUDJELOVANJA  

Pravo sudjelovanja na natječaju ima student 3. i 4. godine studija FER-a, PMF-a, FOI-a, Algebre i FPZ-a pod sljedećim uvjetima:

  • Da je redoviti student 3. ili 4. godine studija
  • Da nije korisnik stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija

UVJETI NATJEČAJA

Kandidat treba uz prijavu za stipendiju predati svoj osobni rad na jednu od ponuđenih tema: „Osmisli igru“,  „Klađenje na temperaturu zraka“ ili „Digitalizacija i modernizacija prodajnih mjesta s tehničkim nadogradnjama“. Prijava se može poslati poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na e-mail adresu osmisli.igru@lutrija.hr.

Prilikom prijave potrebno je navesti kontakt podatke (ime, prezime, broj telefona, adresa, e-mail), a odabrani će sudionici dobiti priliku predstaviti svoje radove pred Stručnim Povjerenstvom.

Za detaljnije upute i podršku zainteresirani studenti mogu se obratiti na e-mail: osmisli.igru@lutrija.hr.

VAŽNO! Prijavljeni rad mora biti vlasništvo kandidata koji sudjeluje na natječaju, a kandidat jamči da ima sva prava na isti. Nije dopušteno prijavljivati radove objavljene u knjigama, tiskovinama ili Internetu čiji autor nije kandidat na ovom natječaju.

ODABIR NAJBOLJIH RADOVA

Stručno povjerenstvo, sastavljeno od zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o. odabrat će do 3 najbolja rada. Odabir će se vršiti na temelju sljedećih kriterija:

  • atraktivnost igre
  • pravila igre
  • izračun vjerojatnosti dobitaka
  • dostupnost igre
  • fair game
  • profitabilnost igre
  • i društveno odgovorno poslovanje.

 

Priloženi rad bit će ocijenjen bodovima od 1 do 10, dok će prilikom bodovanja biti uzet u obzir svaki od navedenih kriterija.

Sve upute o izradi radova mogu se pronaći na www.lutrija.hr/cms/stipendije

 

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 15.09.2020., a kandidat/i čije igre budu ocijenjene najboljima bit će nagrađeni:

 

STIPENDIJOM U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: Organizator) će kandidatu/ima koji na natječaju osvoji/e stipendiju ponuditi Ugovor o stipendiranju s važenjem do završetka studija. Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju Organizator se obvezuje da će svakog 15. dana u mjesecu (tokom cijele akademske godine) isplaćivati studentu stipendiju u iznosu do 2.500,00 kuna i to do kraja diplomskog studija, uz uvjet redovnog polaganja ispita. Uz navedeno Organizator se obvezuje da će nakon diplomskog studija dobitniku stipendije ponuditi posao u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. adekvatan njegovoj stručnoj spremi, a potpisivanjem Ugovora o stipendiranju stipendist se obvezuje da će u radnom odnosu s Organizatorom ostati najmanje onoliko dugo koliko je bio stipendiran.

 

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena 10.10.2020. na stranici Organizatora na poveznici www.lutrija.hr/cms/stipendije

Sudjelovanjem na natječaju kandidati daju svoj pristanak na javnu objavu imena stipendista.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.