Uključi se u pilot stručne prakse i izradi završni rad u suradnji s poslodavcem!

Predviđeno je da tijekom pilotiranja stručne prakse student/ica poveže temu svog završnog rada s poslodavcem ili odabere temu koju je predložio poslodavac te radi na njegovoj izradi uz pomoć nastavnika i mentora iz poduzeća. Sam način provedbe stručne prakse (online ili fizički, u komadu ili tijekon semestra) student/ica dogovara sa poslodavcem.

Ispunjavanjem ovog upitnika izražavate interes za sudjelovanje u pilotiranju stručne prakse, a za sva dodatna pitanja obratite nam se mailom na cpsrk@foi.unizg.hr! 

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.