Održano pozvano predavanje Tihane Peroković

Na temu “Testiranje u teoriji i praksi” održano je pozvano predavanje u sklopu kolegija Upravljanje informatičkim uslugama. Datuma 9.5.2022. u dvorani 7 (FOI1) na predavanju je prisustvovalo mnoštvo studenata koji su imali priliku čuti iskustva iz domene testiranja od strane Tihane Peroković koja je na poziciji testera programskih rješenja zaposlena u poduzeću Ekobit d.o.o.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.