Stručna praksa i zapošljivost diplomanata na visokim učilištima

Sudionike je pozdravila dekanica FOI-ja prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep koja je istaknula važnost stručne prakse u obrazovnom procesu za FOI studente i naglasila da FOI uvodi praksu u obliku job shadowinga na preddiplomskom studiju IPS-a. O projektu Study4Career govorila je doc.dr.sc. Katarina Pažur Aničić koja je ujedno i predstavila sustav stručne prakse na FOI-ju.

Naglasak radionice stavljen je na provedbu stručne prakse na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a sudionici su istaknuli vlastite specifičnosti i izazove s kojima se susreću te podijelili dobre prakse, a predstavljen je i novi sustav za stručnu praksu kojeg je izradio FOI za vlastite potrebe. O odnosu Fakulteta i poslodavaca, odabiru studenata i načinima mentoriranja te evaluaciji prakse govorila je Etelka Kožar, voditeljica ljudskih resursa tvrtke Mobilisis d.o.o.

Petra Košutić (Agencija za znanost i visoko obrazovanje) predstavila je rezulate nacionalnog praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata što je pružilo uvod u raspravu o zapošljivosti alumnija, načinima praćenja i izgradnji odnosa s našim alumnjima. Predstavljeni su rezultati provedenih istraživanja statusa i zapošljivosti FOI alumnija generacije upisane 2005. godine te generacija diplomiranih 2015. i 2019. godine.

Upoznavanje s tržištem rada i stjecanje radnog iskustva važan je dio obrazovnog procesa. FOI kontinuirano radi na unaprjeđenju kvalitete obrazovanja za svoje studente. Donesen je novi Pravilnik  stručnoj praksi te je izrađen novi sustav stručne prakse koji će omogućiti lakše povezivanje poslodavaca i studenata koji odlaze na stručnu praksu.

U narednim mjesecima intenzivirat će se priprema provedbe pilot projekta stručne prakse na preddiplomskom studiju IPS kroz koji će se studentima omogućiti suradnja s poslodavcima u izradi njihovih završnih radova.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.