Alumni priče

Java developer u Ingemarku!

Vinko Cerovečki

Java developer

Zašto je prema Vama bila dobra odluka studirati na FOI-ju?

Mislim da je studiranje na FOI-ju bila dobra odluka jer su već u moje vrijeme
studijski programi bili poprilično dobro posloženi, pa sam na 2. godini preddiplomskog
i 1. godini diplomskog studija mogao odabrati usmjerenje fokusirano na ono što me
najviše zanima. U mojem slučaju su to bili Informacijski sustavi na preddiplomskom, te
Informacijsko i programsko inženjerstvo na diplomskom studiju. Koliko čujem, FOI danas
nudi još više smjerova, pa je samim time odabir najzanimljivijeg puta do diplome još
lakši. Osim toga, smatram da mi je FOI pružio relativno dobru tehničku podlogu, barem
za prvo zaposlenje. Intervju za prvi posao sam znanjem stečenim na FOI-ju prošao bez
ikakvih problema.

Kako su izgledali Vaši studentski dani?

Na prvoj i drugoj godini preddiplomskog sam bio fokusiran isključivo na studiranje,
te sam radio samo preko ljeta, dok sam od 3. godine počeo radit na recepciji studentskog
doma. Posao nije bio previše zahtjevan, pa nije bilo negativnog utjecaja na polaganje
kolokvija. Od sportova tu i tamo nogomet i bela u studentskom domu. Ono za čim žalim
je što nisam već nakon 3. godine preddiplomskog potražio posao u struci ili neku ljetnu
praksu.

Što Vas je najviše privuklo trenutnom radnom mjestu? Koje biste benefite istaknuli radeći na toj poziciji, ali u ovom poduzeću?

Trenutnom radnom mjestu su me najviše privukle suvremene tehnologije,
mogućnost full time remote rada, te mogućnost edukacije u sklopu radnog vremena.
Jedan od važnijih faktora koji me trenutno drže na tom radnom mjestu svakako je
odlična atmosfera među zaposlenicima u Ingemarku.

S kakvim osobnim i profesionalnim izazovima ste se susreli prilikom dolaska na
trenutno radno mjesto?

Pri dolasku na trenutno radno mjesto jedan od većih izazova definitivno je bila
direktna komunikacija s klijentom. Do dolaska u Ingemark nisam imao prilike direktno
komunicirati s klijentom na projektima na kojima sam radio, pa su postojali određeni
strahovi koji su relativno brzo nestali. Također, bilo je određenih nedostataka po pitanju
tehničkih znanja, ali uz pomoć mentora i taj problem sam uspio riješiti.

Ukratko objasnite iz vlastite perspektive što točno radite unutar Vaše pozicije, koje su
Vaše obaveze i odgovornosti?

Radim na poziciji middle Java developera, te sam trenutno u periodu između 2
projekta i to vrijeme iskorištavam za edukaciju. Na projektima su moje odgovornosti
podijeljene na sastanke s klijentom, interne timske sastanke, analizu problema i
predlaganje potencijalnih rješenja, te implementaciju dogovorenih rješenja i pisanje
testova. Selekcijski postupak u Ingemarku sastoji se od četiri koraka. Prvi je korak inicijalni
intervju s HR-om koji služi kako bi obje strane procijenile jesu li fit jedna za drugu, ovisno
o očekivanjima, motivaciji i ostalim faktorima koji su važni, kako za poslodavca, tako i za
kandidata i potencijalnog zaposlenika. Drugi je korak tehnički zadatak za koji kandidati
nemaju ograničeno trajanje, a cilj je vidjeti kakvo predznanje ima kandidat. Ukoliko
osoba uspješno završi tehnički zadatak slijedi psihološko testiranje koje se sastoji od
testa inteligencije i upitnika ličnosti. Posljednji krug u selekcijskom procesu je tehnički
razgovor kako bi se dodatno provjerilo tehničko znanje kandidata i razumijevanje
predloženog rješenja tehničkog zadatka. Ingemark ima podjelu na 3 glavne razine senioriteta, junior, middle i senior. Unutar junior i middle razina postoji podjela na 1., 2. i 3. razinu (J1/J2/J3 i M1/M2/M3).
Seniorska razina podijeljena je na 1., 2. i arhitekt razinu. Ja sam po dolasku u Ingemark
zaposlen na poziciju M1 Java developera. Svakih 6 mjeseci prolazi se evaluacijski proces
na kojem se s mentorom priča o profesionalnom napretku u periodu od posljednje
evaluacije, planovima za predstojeći period, te eventualnoj promjeni razine senioriteta i
primanjima/benefitima. Također, s HR-om se obavlja razgovor oko zadovoljstva
trenutnim međuljudskim odnosima u firmi, te svim ostalim eventualnim željama. Dosad
sam imao 3 takve evaluacije, od kojih sam na jednoj napredovao na M2 razinu, te na
posljednjoj na M3 razinu.

Za kraj, što biste poručili svojim mlađim kolegama na FOI-ju?

Mlađim kolegama svakako bih preporučio da što ranije probaju potražiti neko
iskustvo u struci kroz ljetne prakse ili čak posao sa fleksibilnijim radnim vremenom.
Naravno, važno je pritom dobro procijeniti koliko vremena mogu odvojiti za posao, a da
pritom ne zanemare fakultetske obaveze.

Istaknute aktivnosti centra

Želiš li i ti biti uspješni alumni? Uključi se danas u naše aktivnosti